POLITYKA PRYWTANOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

TimeFrame Works Mobile

 

I. Informacje ogólne

Aplikacja mobilna TimeFrame Works Mobile jest aplikacją służącą do zastosowań wewnętrznych firm, które zakupiły desktopowa wersję TimeFrame Works. Aplikacja rozszerza funkcjonalność aplikacji desktopowych zainstalowanych w wewnętrznej sieci firm o dostęp zdalny poprzez komórki i tablety.

Niniejszy dokument opisuję politykę prywatności aplikacji mobilnej TimeFrame Works Mobile (dalej: „Usługa lub Aplikacja”), która traktuje ochronę prywatności w Internecie użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej za pośrednictwem Apple AppStore i  Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

Wszelkie istotne zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności zostaną przedstawione naszym użytkownikom poprzez publikacje nowej Polityki prywatności na naszej stronie, w związku z tym zalecamy regularne zapoznawanie się niniejszym dokumentem. Dalsze korzystanie z Usług w związku ze zmianami niniejszej Polityki prywatności oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

 

II. Zasady korzystania z Aplikacji

Skorzystanie z Aplikacji wymaga posiadania hasła i loginu nadanego uprzednio w wersji desktopowej aplikacji.

Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem.

Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store;

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore.

 

III. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Ze względu na to, iż Aplikacja służy do zastosowań wewnętrznych firm, które zakupiły wcześniej u producenta desktopową wersję TimeFrame Works, szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w ramach tej wersji desktopowej. Sama Aplikacja nie zbiera danych osobowych, korzystając z loginów i haseł już zawartych w danych wersji desktopowej aplikacji, które to dane mogą być w niej zapamiętane. Powyższe dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie na użytek zapewnienia dostępu do danych wersji desktopowej aplikacji.

W związku z powyższym Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane przez Aplikację podmiotom trzecim.

Aplikacja nie wykorzystuje danych w zakresie zdrowia oraz nie korzysta z usług lokalizacyjnych.

 

IV. Prawa użytkownika

W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.

 

V. Prywatność dzieci

Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, nie korzystaj z Usług i nie wysyłaj nam żadnych informacji o sobie.

 

VI. Kontakt

   W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prywatności w związku z korzystaniem z Usług lub ochrony danych osobowych, które przechowujemy, prosimy o kontakt na adres do korespondencji podany podczas zakupu desktopowej wersji aplikacji. Postaramy się niezwłocznie rozwiązać wszelkie wątpliwości.

 

logo-tfs-stopkaTimeFrame Software sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2016